Метою вивчення дисципліни «Проблеми адаптації та сталого розвитку землеробства в умовах глобальних змін клімату» є міждисциплінарний і системний підхід до вивчення основних проблем взаємодії людської діяльності в сфері сільського господарства і навколишнього середовища з точки зору принципів і стратегій сталого розвитку. Курс має на меті формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у подальшій професійній діяльності в галузі сільського господарства згідно з принципами сталого розвитку в умовах глобальних змін клімату.