«Філософія науки» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти глибинних уявлень про науку, історію її становлення та розвитку, основні напрями та засоби наукового дослідження для успішного використання цих знань і вмінь у практичній науково-дослідній роботі.