Дисципліна „Селекція польових культур на макроознаки” спрямована на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності «Агрономія», спеціалізації «селекція і насінництво» у дослідницько-інноваційній діяльності з формування селекційно-орієнтовних концептуальних знань та їх реалізацію в технології селекційного процесу зі створення сучасних комерційних сортів і гібридів польових культур.