Навчальна дисципліна “Молекулярно-біологічні методи дослідження у ветеринарній медицині” потребує ознайомлення з загальними ветеринарними дисциплінами (мікробіологія, фізіологія, патологічна фізіологія, вірусологія, біохімія). Під час вивчення дисципліни бажаним є досвід роботи аспіранта в  лабораторії.

Студенти повинні знати і уміти:

Знання:

знати основні напрями використання молекулярно-генетичних технологій

– основи біобезпеки в молекулярно-біологічних лабораторіях

– методи молекулярно-біологічних досліджень

– стандартні операційні процедури проведення та інтерпретації молекулярно-біологічних досліджень,

Вміння:

- уміти організувати роботу молекулярно-біологічної лабораторії

– розробляти і дотримуватися правил біобезпеки під час роботи в молекулярно-біологічні лабораторії

–  проводити молекулярно-біологічні дослідження та обробляти отримані результати