Дисципліна „Екологічна генетика і селекція рослин” спрямована на підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності «Агрономія», спеціалізації «селекція і насінництво» у дослідницько-інноваційній діяльності з формування фенотипу рослин за впливу факторів зовнішнього середовища та їх реалізацію в технології селекційного процесу зі створення сучасних комерційних сортів і гібридів польових культур в умовах глобальних змін клімату.