Мета вивчення дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві» – здобути теоретичні знання та практичні навички з проблеми проектування технологічних процесів виробництва продукції рослинництва, обґрунтування і використання системи машин для комплексної механізації вирощування та збирання сільськогосподарських культур.

Завдання навчальної дисципліни: набути знання з сучасних технологій та технічних засобів їх механізації, а також одержання навиків по проектуванні технологічних процесів і оцінці якості їх виконання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати:

-             сучасні технології та технічні засоби механізованого вирощування продукції рослинництва;

-             методи проектування технологічних процесів;

-             принципи побудови виробничих процесів у рослинництві;

-             проектування часткових технологічних процесів і ліній;

-             машинну технологію вирощування та збирання основних сільськогосподарських культур;

-             обґрунтування машинно-тракторного парку для комплексної механізації виробництва продукції рослинництва;

- проектування системи технічного обслуговування машинного парку.