Дисципліна «Агротехнічні моделі вирощування сільськогосподарських культур» спрямована на формування у аспірантів системи знань з інтерпретації теоретичних основ науки, вирішення практичних завдань в плануванні та здійсненні агротехнологій, забезпечення логічної схожості моделі з оригіналом в найбільш суттєвих рисах з точки зору дослідження. Планувати закономірності поведінки системи і уміти записувати у вигляді математичних формул та співвідношень, діаграмами та іншими логічними спрощеннями конструкціями.