1. Мета та завдання дисципліни її місце в навчальному процесі

1.1. Мета викладання дисципліни

Метою дисципліни є вивчення еколого-біологічних основ вирощування сільськогосподарських культур з рахуванням використання екологічних факторів довкілля та біології рослин. Основним завданням дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» є збагачення знань студентів за рахунок глибокого вивчення екологічних основ регулювання продукційних процесів рослин з урахуванням біологічних особливостей культур.

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Вивчення новітніх даних ролі екологічних факторів в формуванні урожайності с.-г. культур.

Розкриття значення вологи, тепла, світла, ґрунту, добрив як екологічних факторів у формуванні елементів структури урожайності с.-г. культур та якості продукції.

Розробка екологічно безпечних і науково обґрунтованих систем сівозмін, обробітку ґрунту, потреб рослин в елементах живлення, регулюванні бур'янів, шкідників, збудників хвороб.

Навчити студентів користуватися спеціальною літературою з питань еколого-біологічного рослинництва.