Метою вивчення дисципліни «Інтегрований захист лісу» є набуття студентом знань, умінь і навичок комплексного застосування інтегрованих методів для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів у лісових біоценозах (комах та збудників хвороб) до невідчутного господарського рівня на основі прогнозу економічних порогів шкодочинності, дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу в довкіллі.

Метою вивчення дисципліни «Фізіологія рослин з основами біохімії»  є формування у здобувачів освіти необхідних знань про життєві процеси рослин,  реагування рослин на екологічні чинники, способи їх адаптації до несприятливих умов середовища та набуття здобувачами вмінь і навичок пов’язаних із ідентифікацією та регулюванням життєдіяльності рослин з метою досягнення бажаних потреб у лісогосподарському виробництві.