Анотація. Вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є необхідною складовою у підготовці економістів вищої кваліфікації, фахівців із бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, банківської справи, правознавства, на яких, власне, і розрахований навчальний посібник. У ньому висвітлюються методологічні, теоретичні та практичні засади судово-бухгалтерської експертизи, розкрита дослідна стадія судово-бухгалтерської експертизи, використані результати експертних досліджень основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки. Згідно з чинним законодавством України всі господарські операції мають відображатися в бухгалтерському обліку, через що основним джерелом інформації під час розслідування економічних злочинів і вирішення господарських суперечок у суді є дані первинних облікових документів, записи в регістрах бухгалтерського обліку, а також складена на підставі цих даних фінансова звітність. Тому великий обсяг судово-бухгалтерської експертизи, пов’язаної з дослідженням облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах, має назву «судово-економічна експертиза».