Дисципліна «Фінанси страхових організацій» належить до вибіркового компоненту освітньої програми та має на меті формування у студентів знань щодо управління  фінансами страхових організацій. У результаті вивчення дисципліни студенти засвоюють  особливості кругообігу грошових коштів страхових організацій; здійснюють розгляд складу страхових резервів та порядку їх формування; аналізують прибуток від страхової, фінансової та інвестиційної діяльності; розглядають оподаткування страховиків; та здійснюють оцінку фінансового стану страховика та його платоспроможності.