Метою вивчення дисципліни «Годівля риб» є набуття студентом знань, умінь і навичок щодо оптимізації споживання населенням продукції аквакультури за зменшення його негативного впливу на навколишнє природне середовище, що сприятиме поліпшенню стану індивідуального та популяційного здоров’я.