Метою дисципліни є формування у здобувачів системи знань і навичок з годівлі моногастричних тварин та птиці відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 204. “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.