Метою вивчення дисципліни «Живлення жуйних тварин» є набуття аспірантом знань і навичок з організації з годівлі жуйних тварин відповідно до кваліфікаційної характеристики спеціальності 204. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.