Метою вивчення дисципліни «Сучасні системи нормованої годівлі тварин» є набуття здобувачами теоретичних основ і практичних навичок з організації науково обґрунтованих систем повноцінної годівлі різних видів сільськогосподарських тварин.