Метою вивчення дисципліни “Клінічна патофізіологія тварин” є навчити аспірантів вмінню використовувати отримані знання про патологічні процеси, які відбуваються в організмі, про характер компенсаторних механізмів для вибору раціональних патогенетично обгрунтованих методів терапевтичного лікування та оптимальних варіантів хірургічного втручання.