В сучасних умовах, коли відбувається перехід суспільства на якісно нову стадію цивілізаційного прогресу, ми є свідками глибоких якісних зрушень в економіці і суспільстві. Все це зумовило переростання сучасної економічної теорії в еволюційну її парадигму, тобто таку теорію і методологію, яка розглядає економіку і суспільство в процесі розвитку, процесі змін.

Опанування дисципліною "Сучасні економічні теорії" підвищує теоретико-методологічний рівень та розширює науковий економічний світогляд аспірантів, знайомить їх з плюралізмом наукових ідей сучасної економічної теорії, допомагає актуалізувати їх теоретико-методологічну підготовку для науково-практичної діяльності у надскладних економічних умовах сучасності, озброїти новітнім аналітично-категоріальним апаратом, підвищити культуру та техніку творчо-критичного економічного мислення, системного осмислення нагальних соціально-економічних проблем сьогодення.