Правова експертиза нормативно-правових актів у державному управлінні є вибірковою навчальною дисципліною, мета якої – дати теоретичні і прикладні знання про засоби й правила нормопроектувальної техніки, особливості використання юридичної термінології, напрямки попередження та техніко-юридичні аспекти усунення помилок у процесі здійснення нормопроектувальної діяльності, порядок здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових актів в Україні й ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів у державному управлінні