Метою навчання аспірантів англійської мови є підготовка до складання ними кандидатського іспиту з англійської мови та формування англомовної компетенціїї у всіх видах мовленнєвої діяльності.