Дисципліна має на меті сформувати навички використання знань з  англійської мови як у процесі повсякденного спілкування випускників з  представниками інших країн з різноманітних питань у галузі сільського  господарства, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних  конференціях, проектах та дискусіях, а також навчити студентів проводити письмовий обмін діловою інформацією.