Дисципліна має на меті сформувати навички використання знань з  англійської мови як у процесі повсякденного спілкування випускників з  представниками інших країн з різноманітних питань у галузі сільського  господарства, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних  конференціях, проектах та дискусіях, а також навчити студентів проводити письмовий обмін діловою інформацією.  

Випуск високоякісної харчової продукції можливий тільки за умови використання сучасних видів технологічного обладнання. Технологічні процеси виробництва харчових продуктів складаються з окремих технологічних операцій, що виконуються на різних машинах і апаратах, котрі комплектуються в технологічні лінії. Раціональна експлуатація технологічного обладнання потребує глибоких знань його особливостей і конструктивних ознак.

Дисципліна «Технологічне обладнання галузі» вивчає принципи побудови сучасного технологічного обладнання, принцип роботи машин та апаратів, їх технологічне регулювання та технологічний розрахунок, використання їх у потоково - технологічних лініях переробки продукції тваринництва.