Дисципліна має на меті сформувати навички використання знань з  англійської мови як у процесі повсякденного спілкування випускників з  представниками інших країн з різноманітних питань у галузі сільського  господарства, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних  конференціях, проектах та дискусіях, а також навчити студентів проводити письмовий обмін діловою інформацією.  

Харчова промисловість має не лише повністю забезпечувати населення якісними продуктами харчування, а й значно збільшувати експорт харчових продуктів, отриманих промисловим переробленням сировини. Конкурентоспроможність продукції харчової промисловості залежить від оптимального проведення технологічних процесів, що ґрунтується на глибоких знаннях їх закономірностей, використанні сучасних досягнень науки та надійних методів керування процесами.

Дисципліна «Процеси харчових виробництв» є однією з найважливіших, оскільки є основою всіх технологій харчових виробництв. Дисципліна розглядає не конкретні процеси певних технологій, а загальні закономірності процесів і типові апарати для їх проведення, властиві багатьом технологіям.


Випуск високоякісної харчової продукції можливий тільки за умови використання сучасних видів технологічного обладнання. Технологічні процеси виробництва харчових продуктів складаються з окремих технологічних операцій, що виконуються на різних машинах і апаратах, котрі комплектуються в технологічні лінії. Раціональна експлуатація технологічного обладнання потребує глибоких знань його особливостей і конструктивних ознак.

Дисципліна «Технологічне обладнання галузі» вивчає принципи побудови сучасного технологічного обладнання, принцип роботи машин та апаратів, їх технологічне регулювання та технологічний розрахунок, використання їх у потоково - технологічних лініях переробки продукції тваринництва.