Згідно з тематичним планом на 2019–2020 навчальний рік, для курсів підвищення кваліфікації лікарів бактеріологів лабораторій ветмедицини України по дисципліні «Лабораторна діагностика бактеріальних збудників інфекційних хвороб с.г. тварин» виділено всього 120 годин із них лабораторних –  98 годин (лекцій – 10 годин, самостійна робота – 10 годин, іспит 2 години ).

Метою навчання дисципліни «Лабораторна діагностика бактеріальних збудників інфекційних хвороб с. г. тварин є удосконалення професійних знань лікарями бактеріологами, щоб вірно інтерпретувати результати досліджень і сприяти удосконаленню методів діагностики.

Вивчення курсу дисципліни лабораторна діагностика лікар повинен знати:

–                    властивості збудників бактеріальної інфекції с.г. тварин;

–                    – схеми лабораторного дослідження збудників для постановки діагнозу.

Лікар повинен уміти:

–                    визначати антигенні властивості збудників ентеробактерій, фаговари стафілококів і типи токсинів Cl. botulinum і Cl. perfingens.

–                    визначати бактерицидну дозу антибіотиків збудників бактеріальних інфекцій.