Методичні вказівки з формування та розміщення електронних версій навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle

Натисніть посилання metod_moodle_bnau_new.pdf для перегляду файлу.