ПОЛОЖЕННЯ про олімпіаду

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор, академік НААН

_____________ А.С. Даниленко

«___» ___________ 2017 р.ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську олімпіаду Білоцерківського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


«Схвалено»

Вченою радою університету

Протокол № ___________

від «____» _________ 2017 р.


Біла Церква 2017
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських предметних олімпіад Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей: 101 – екологія; 181 - харчові технології; 193 - геодезія та землеустрій; 201 - агрономія; 204 - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 206 - садово-паркове господарство; 207 - водні біоресурси та аквакультура.

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, реалізація здібностей талановитих учнів, залучення їх до навчання у на факультетах Білоцерківського національного аграрного університету.

3. Організатором та координатором Олімпіади є Білоцерківський національний аграрний університету (факультети агробіотехнологічний, біолого-технологічний, ветеринарної медицини, екологічний, економічний, права та лінгвістики), у якому така Олімпіада проводиться. Організаційно-методичне забезпечення проведення олімпіади покладається на предметні комісії з вступних дисциплін.

4. Для складання завдань олімпіади з вступних дисциплін до Білоцерківського національного аграрного університету сформовано предметно-методичні комісії, до якої входять фахівці відповідної галузі. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, забороняється.

5. Для проведення олімпіади з вступних дисциплін на належному рівні Білоцерківського національного аграрного університету створено оргкомітет, який відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіади.

6. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіади створено апеляційну комісію. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.

7. Учасники Олімпіади, мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичною комісією, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

8. У разі виникнення питань учасники мають право після кожного туру Олімпіади подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь (за вимогою вступника) до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник олімпіади повинен зазначити причину апеляції.

9. Олімпіада проводиться в два тури – дистанційний («01» березня – «20» березня 2017 р.) та очний («27 та 28» квітня 2017 р.).

10. До участі в Олімпіаді з вступних дисциплін допускаються особи, які отримали повну загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в рік проведення Олімпіади.

11. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади знайомляться із завданнями, розміщеними на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету та розв’язують їх.

12. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.

13. Додаткові бали (до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет) учасникам другого туру Олімпіади нараховуються до одного з предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала у Білоцерківському національному аграрному університеті.

Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90% балів на другому етапі.

14. Всі інші питання, пов’язані з проведенням Олімпіади та нарахуванням додаткових балів узгоджуються з правилами прийому до Білоцерківського національного аграрного університету.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


щодо проведення Всеукраїнських предметних олімпіад Білоцерківського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


 1. Ткаченко Сергій Васильович – голова оргкомітету

 2. Панченко Тарас Валентинович – заступник голови оргкомітету

Члени оргкомітету:

3. Скиба Володимир Віталійович

 1. Лозінська Тетяна Павлівна – АБТФ

 2. Поліщук Віталій Миколайович – БТФ

 3. Веред Петро Іванович – Екологічний ф-т

 4. Приходько Тамара Володимирівна - Економічний ф-т

 5. Самойлович Артур Андрійович – Права та лінгвістики ф-т

 6. Ємельяненко Олександр Володимирович – ФВМЇ

Предметно-методичні комісії

щодо проведення Всеукраїнських предметних олімпіад Білоцерківського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


Українська мова та література

 1. Карпенко Світлана Дмитрівна

 2. Погоріла Світлана Григорівна

 3. Рудакова Тетяна Миколаївна


Історія України

 1. Карпусь Дмитро Олександрович

 2. Ярмола Олександр Володимирович

 3. Росавицький Олександр Олексійович


Іноземна мова

 1. Шмирова Ольга Володимирівна

 2. Марчук Володимир Васильович

 3. Лобачова Світлана Віталіївна


Біологія

 1. Москалець Тетяна Захарівна

 2. Шмаюн Сергій Степанович

 3. Губрій Олена Володимирівна


Математика

 1. Непочатенко Віктор Андрійович

 2. Ревицька Уляна Степанівна

 3. Мельниченко Олена Петрівна


Хімія

 1. Цехмістренко Світлана Іванівна

 2. Цехмістренко Оксана Сергіївна

 3. Шадура Юрій Миколайович


Географія

 1. Гамалій Ірина Петрівна

 2. Комарова Наталія Вікторівна

 3. Бойко Наталія Миколаївна


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З


« 20 » січня 2017 р. № 09/О

м. Біла Церква


Про проведення предметних Всеукраїнських олімпіад


З метою пошуку обдарованої молоді, створення умов для її творчого зростання, згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1587 від 21.12.2016 р. та Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за № 16/29884 Н А К А З У Ю:


1. Розробити і затвердити Положення про проведення Всеукраїнських олімпіад Білоцерківського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.

2. Створити оргкомітет відповідальний за професійну орієнтацію вступників до Білоцерківського національного аграрного університету на основі повної загальної середньої освіти.

3. Створити предметно-методичні комісії відповідальні за розробку завдань для організації дистанційного туру Олімпіади та розмістити їх на сайті університету.

4. Предметно-методичній комісії підготувати завдання та провести другий очний тур Олімпіади серед учасників першого туру які набрали не менше 75% балів.

5. Створити апеляційну комісію при проведенні Олімпіади.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора Новака В.П.


Ректор, академік НААН А.С. Даниленко

Візи:

                 Перший проректор, професор В.П. Новак

                 Проректор з освітньої, виховної та

                   міжнародної діяльності, професор І. М. Паска

                 Головний бухгалтер А.А. Лозіцький

                 Начальник юридичного відділу Я.Ф. Яцюк

                 Відповідальний секретар приймальної

      комісії, доцент В.В. Скиба

    Начальник відділу довузівської підготовки

     та профорієнтаційної роботи, доцент С.В. ТкаченкоШановні випускники шкіл, училищ, ліцеїв та ін. навчальних закладів, які будуть проходити ЗНО в 2017 р. запрошуються до участі

щодо проведення Всеукраїнських предметних олімпіад Білоцерківського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти


Олімпіада проводиться в два тури – дистанційний («01» березня – «20» березня 2017 р.) та очний («27 та 28» квітня 2017 р.) з наступних предметів:


 1. Українська мова та література (тел. для довідок 096-350-74-84);

 2. Історія України (тел. для довідок 098-448-55-07);

 3. Біологія (тел. для довідок 050-742-07-52);

 4. Математика (тел. для довідок 050-205-18-35);

 5. Географія (тел. для довідок 096-918-34-18).

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.


Додаткові бали (до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет) учасникам другого туру Олімпіади нараховуються до одного з предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала у Білоцерківському національному аграрному університеті.

Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90% балів на другому етапі.Last modified: Thursday, 23 February 2017, 8:11 AM