Метою вивчення дисципліни є формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури майбутнього перекладача, зокрема: опанування системою знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у галузі перекладу, професійної підготовки висококваліфікованих і конкуренто спроможних фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів.