Виробництво та використання сучасних та якісних препаратів біологічно-активних речовин (БАР) має колосальне значення у питаннях забезпечення екологічно безпечними продуктами харчування та кормами, епідемічного та епізоотичного благополуччя, недопущення спалахів антропозоонозів, мінімізації антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та отримання конкурентоздатної екологічно безпечної продукції тваринництва.