Метою викладання навчальної дисципліни має за мету надати студентам знання, уміння та навички, необхідні для професійної діяльності в садово-парковому господарстві. «Економіка, організація і управління в садово-парковому господарстві» - прикладна економічна дисципліна, яка вивчає форми прояву економічних законів у садово-парковому господарстві, базується на загально-економічних, еколого-біологічних і технологічних дисциплінах і водночас є базовою для вивчення інших прикладних економічних дисциплін.