Обов’язкова навчальна дисципліна «Стандартизація і управління якістю продукції рослинництва» базується на знаннях таких дисциплін, як «Біохімія рослин», «Рослинництва», «Екологія», «Ентомологія», «Селекція і насінництво», «Мікробіологія», «Овочівництво, Плодівництво» які вивчалися студентами на 1 - 3 курсі.