В результаті вивчення курсу магістранти повинні набути знання: предмет, методи і завдання рекреаційної діяльності, методичні основи, реальні проблеми територіальної організації рекреаційної діяльності, які базуються на рекреаційних потребах населення, наявності рекреаційних ресурсів та екологічній доцільності; методи дослідження та чинники формування туристичного ринку; основні стратегії напрямки розвитку туристичної індустрії та рекреаційної сфери України.