Мета вивчення дисципліни – сформувати у студента систему компетентностей щодо правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів й засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності та оцінки ризику виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, розроблення заходів щодо запобігання їх виникнення, захисту населення, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.