Мета вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням” (англійська) полягає у формуванні в майбутніх фахівців професійно-комунікативної компетенції. Здобувачі освіти мають оволодіти мовленням на рівні програмних вимог (на рівні професійної комунікативної достатності), тобто бути готовими реалізувати одержану  навички в своїй професіній діяльності.