Навчальна дисципліна «Екологічний аудит та інспектування»  вивчається з метою формування необхідних теоретичних та практичних знань щодо організації еколого-аудиторської діяльності в Україні та порядку організації та здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональним використанням і охороною природних ресурсів та екологічною безпекою.