Метою вивчення дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби свиней»  є набуття студентом знань, умінь і навичок щодо організації науково-обґрунтованої системи діагностичних та протиепізоотичних заходів за інфекційних хвороб  свиней, сучасних методів ветеринарно-санітарних обробок.