Навчальна дисципліна "Історія світової культури і мистецтва" спрямована на засвоєння студентами знань з історії культурно-мистецького життя світу та України,  опанування ними напрямків розвитку світової та української художньої культури, усвідомлення взаємозв’язку культури з економічними, політичними й іншими суспільними процесами, співвідношення загальнолюдських та національних культурних цінностей, традицій та новацій, формування наукового світогляду, аналітичного і художнього мислення і практичного використання їх у майбутній професійній діяльності.