Перша частина дисципліни «Біологія лісових птахів і звірів з основами мисливствознавства»  досліджує біологію та екологію птахів і звірів, що населяють ліс і є його компонентом.  Друга частина –  стосується теоретичного  обґрунтування та розробки практичних заходів щодо  збереження, управління та відтворення фауни лісів.

       Завданнями дисципліни є вивчення: місця і ролі фауни у функціонуванні лісових екосистем, забезпеченні стійкості насаджень; ознайомлення з  видовим складом та особливостями поширення представників лісової фауни; наслідками антропічного впливу на лісову фауну; лісівниче значення прикладами позитивного і негативного впливу ссавців та птахів на лісове середовище; ознайомлення з рідкісними та зникаючими видами лісових тварин, розуміння причин їх зникнення та способів збереження;  з основами законодавства щодо охорони тваринного світу;  дослідження та вивчення мисливства, організація мисливського господарства, охорона, збагачення і раціональне використання мисливської фауни; вивчення біології та динаміки чисельності мисливсько-промислових звірів і птахів; розробка методів їх обліку та раціонального використання, впровадження мисливського товарознавства тощо.