Студенти повинні знати і уміти:
Знання:
-      знати основи біобезпеки і біозахисту, елементи біобезпеки, нормативні документи з біобезпеки;
-      знати шляхи забезпечення відповідного рівня біобезпеки відповідно галузі, методи аналізу ризиків.
-      знати вимоги до біобезпеки для господарств за видами тварин та лабораторій;
-      знати принципи та шляхи впровадження інфекційного контролю у клініках ветеринарної медицини.
-      знати типи та способи використання засобів індивідуального захисту і дезінфікуючих речовин
Вміння:
-      вміти провести аналіз ризиків та розробити систему біобезпеки на виробництві;
-      вміти використовувати індивідуальні засоби захисту;
-      вміти розробляти і впроваджувати плани дезинфекції та інфекційного контролю;
вміти розробляти програми біозахисту в лабораторіях та на біологічних підприємствах.