Метою вивчення дисципліни «Прикладна цитологія та гістологія» є набуття студентами алгоритмів диференціювання цито- та гістопатологічних  змін органів та встановлення діагнозу на основі мікроскопічних досліджень. Студенти здобудуть практичні навички роботи зі світловим мікроскопом, відбору матеріалу для цитологічних та гістологічних досліджень, виготовлення цито- та гістопрепаратів, опанування методів фарбування, вміння інтерпретувати результати мікроскопії.