Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти третього рівня  цілісної та логічно-послідовної системи знань про особливості сучасної підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основ методології, теорії на основі зіставлення традиційної та інноваційної методики викладання навчальних дисциплін у системі вищої освіти.

Перехід на сторінку курсу:  https://teach.btsau.net.ua/course/view.php?id=1899