Курс основи аранжування  полягає у вивченні та оволодінні студентами навичок по створенню аранжувальних композицій за законами та принципами дизайну з використанням природного живого рослинного або штучного матеріалу. Освоєння теоретичних та практичних знань з підбору рослин, їх заготівлі, композиційних основ складання композиції.