Метою вивчення дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» є поглиблення теоретичних знань студентів та формування у них практичних менеджерських навичок у сфері ефективного використання лісових ресурсів за умов ринкової економіки та з урахуванням глобальних екологічних загроз.

Метою дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» є вивчення технології виробничих процесів системно, поєднуючи технологію з економікою, сприяти більш глибокому розумінню виробництва та підвищенню його ефективності майбутніми фахівцями.

 Предметом дисципліни є організаційні відносини у сфері виробництва, вивчення форм і методів використання у виробництві економічних законів для досягнення максимального ефекту.

 Завдання вивчення дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців середньої ланки управління та керівників, які здатні в сучасних умовах ефективно вирішувати організаційні питання виробництва, виявляти його резерви і приймати управлінські рішення, що будуть сприяти поліпшенню роботи підприємств лісового господарства.

 У результаті вивчення дисципліни «Організація лісогосподарського  виробництва» студент повинен:

знати:

 • теорію і практику наукової організації та оплати праці, ефективного використання засобів виробництва;

 • склад, структуру та організаційні форми лісогосподарського виробництва;

 • загальноекономічні та галузеві нормативи, якими регулюється лісогосподарське виробництво;

 • методи мотивації праці;
 • форми організації та системи оплати праці у лісовому господарстві;
 • технологію планових розрахунків;
 • систему планів, які діють у лісовому господарстві;
 • зміст, функції і методи управління;
 • організаційні основи комплексного використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісу;
 • шляхи раціональної організації та підвищення ефективності виробництва;

вміти:

 • володіти сучасними принципами організації, планування і управління підприємством; 
 • виконувати техніко-економічні розрахунки;
 • організовувати працю, заробітну плату, використання машин і механізмів;
 • здійснювати аналіз лісогосподарської діяльності підприємства;
 • здійснювати оперативне планування основних лісогосподарських робіт на рівні лісівництва;
 •  забезпечувати раціональне ведення лісового господарства, організовувати роботи з відновлення, охорони та комплексного використанню лісових ресурсів;
 • оформляти основні управлінські документи;
 • творчо підходити до обґрунтування і прийняття управлінських рішень;
 • застосовувати сучасні методи ведення господарської діяльності на підприємствах лісового господарства;
 • аналізувати і узагальнювати результати лісогосподарської і комерційно-фінансової діяльності лісових підприємств.