Метою вивчення дисципліни «Організація лісогосподарського виробництва» є ознайомлення з технологією виробничих процесів, поєднуючи технологію з економікою, що дозволить сприяти більш глибокому розумінню виробництва та підвищенню його ефективності майбутніми фахівцями, які здатні в сучасних умовах ефективно вирішувати організаційні питання виробництва, виявляти його резерви, приймати управлінські рішення, які будуть сприяти поліпшенню роботи лісогосподарських підприємств.