Дисципліна, що вивчає хвороби рослин, заходи боротьби з ними.
Свою назву вона отримала від грецьких слів: phyton – рослина, pathos –хвороба, logos – вчення і дослівно означає вчення про хвороби рослин.
Фітопатологія вивчає як захворювання рослин, так і патологічний процес і ознаки хвороби, за якими хвора рослина відрізняється від здорової; вона виясняє причину, що викликає хворобу, вивчає закономірності виникнення і поширення хвороб і роль факторів навколишнього середовища, які сприяють або перешкоджають хворобі та її поширенню; розробляє прогноз появи хвороб,
вивчає шкодочинність і втрати, спричиненні ними; вивчає питання імунітету рослин; розробляє прийоми і засоби для попередження хвороб і лікування хворих рослин.