знання загальної та спеціальної мікробіології; формування світогляду про мікроорганізми, їх роль у навколишньому середовищі,  сільськогосподарській діяльності людини; засвоєння основ технічної мікробіології орієнтує фахівця на необхідність ретельного дотримання санітарних норм на виробництві, що сприяє виготовленню доброякісної продукції та попередження економічних витрат. 

Метою курсу «Технічна мікробіологія» є вивчення: морфології, фізіології, систематики мікроорганізмів, які беруть участь у технологічних процесах і викликають псування сировини та готових продуктів;  збудників захворювань тварин і людини; механізмів виникнення харчових отруєнь і правил санітарно-бактеріологічного контролю харчових продуктів та підприємств.