Мета курсу – формування в іноземних громадян системи знань про Україну та українство у світі як цілісність, а також про органічну єдність самобутнього українського етносу з усією світовою спільнотою.