Метою вивчення дисципліни «Програмне забезпечення інженерно-технічних розрахунків» є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь та навичок з використання програмного забезпечення для виконання інженерних розрахунків і моделювання процесів та явищ в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.