Дисципліна «Інженерна графіка», спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачає вивчення теоретичних основ геометричного креслення, нарисної геометрії та проекційного креслення, машинобудівного креслення, технічного малювання, а також набуття студентами практичних навичок з техніки виконання креслень.

Мета вивчення дисципліни "Інженерна графіка" прищепити навички виконання і читання креслень, навчити студентів користуватися відповідними стандартами і довідковими матеріалами, підготувати їх до грамотного виконання креслень і схем як в курсових, так і в дипломних проектах.

Студент повинен вміти графічно грамотно відповідно до вимог Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), виконувати і вільно читати креслення.

Для отримання практичних навичок виконання креслень програмою дисципліни передбачено виконання практичних занять.