Курс створений для того, щоб допомогти молодим науковцям-лінгвістам розпочати власне наукове дослідження, зокрема курсову роботу.