Назва дисципліни

Ведення органічного тваринництва

Викладач

Ліскович Володимир Андрійович

кандидат сільськогосподарських наук,

доцент кафедри технології виробництва молока і м’яса

Курс та семестр,  у якому планується  вивчення дисципліни

СП1 курс, 2 семестр

Факультети, студентам яких пропонується вивчати дисципліну

Біолого-технологічний факультет

 

Перелік компетентностей та відповідних результатів навчання, що забезпечує дисципліна

Результатом навчання дисципліні є набуття студентами таких знань і умінь:

Знання

- знання сучасного стану та перспективи розвитку в Україні, Європі і в світі технологій з виробництва органічної продукції тваринництва;

- основні елементи і принципи технологій з виробництва органічної продукції великої і дрібної рогатої худоби, свинарства, кролівництва, птахівництва та бджільництва;

- технічні засоби енергозабезпечення, які використовують альтернативні паливно-енергетичні ресурси для отримання теплової, механічної і електричної енергії за умов виробництва органічної сільськогосподарської продукції;

- методи обліку витрат енергії й палива при виробництві органічної продукції тваринництва;

- методи визначення основних параметрів систем анаеробного зброджування і виходу залишкової продукції;

- основні загальні засади державного регулювання, принципи і вимоги у сфері органічного тваринництва;

- технологічні процеси виробництва продукції органічного тваринництва: ТМ «Organic Milk» і ТМ «Старопоріцьке» ТМ «ЕтноПродукт» «Галекс-Агро».

Вміння

- економічно проаналізувати доцільність застосування інноваційних технологій з органічного виробництва молока, м'яса, продуктів бджільництва, органічної аквакультури тощо;

- розраховувати вплив якісних параметрів гнойової біомаси на вихід біогазу.

Опис дисципліни

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни

 

Максимальна кількість студентів, які можуть одночасно навчатися

 

Теми аудиторних занять

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мова викладання

 

Немає

 

 

25 студентів

 

 

Теми лекцій

1. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні, Європі і в світі інноваційних енергозберігаючих технологій у тваринництві

2. Визначення основних термінів за умов органічного виробництва

3. Вимоги європейського законодавства щодо виробництва органічної продукції сільського господарства

4. Загальні засади і повноваження державного регулювання у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

5. Загальні вимоги до органічного виробництва рослинництва і тваринництва (методи утримання, розведення, годівлі, профілактики хвороб, прибирання, дизенфекції тощо)

6. Сертифікація органічного виробництва та обігу органічної продукції. Маркування та реалізація органічної продукції

7. Державний контроль у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

8. Міжнародне співробітництво України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

9. Основні заходи і правила при виробництві органічної продукції рослинництва і тваринництва

10. Перспективні технології виробництва органічного молока великої рогатої худоби

11. Перспективні технології виробництва м'яса великої рогатої худоби

12. Екологічно чисті технології отримання органічної свинини

13. Екологічно чисті технології отримання органічної продукції птахівництва

14. Технології органічного виробництва у галузі кролівництва

15. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси, потенціал біомаси в Україні та анаеробна переробка біомаси

16. Інноваційні технології виробництва органічної продукції тваринництва на прикладі підприємств-лідерів з виробництва органічної продукції

 

Теми практичних занять

1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 36, ст.275) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019

2. Основні принципи і вимоги до обігу та маркування органічної продукції в Україні і в світі

3. Вимоги європейського законодавства щодо виробництва органічної продукції сільського господарства

4. Вимоги до органічного виробництвва під час перехідного періоду

5. Міжнародне співробітництво України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

6. Енергетична оцінка продукції галузей рослинництва і тваринництва. Порівняти поживність і біологічну цінність органічних і неорганічних продуктів

7. Вимоги до ведення органічного тваринництва (ВРХ)

8. Особливості виробництва органічної продукції свинарства

9. Вимоги до ведення органічного молочного козівництва

10. Органічне птахівництво: умови вирощування. Органічна курка – новий рівень птахівництва

11. Правила виробництва органічної продукції бджільництва

12. Вивчити ефективність використання гною за умов органічного виробництва. Виробництво біогазу з рідкого гною в метанових установках

13. Скласти модель повноцінної екосистеми на прикладі підприємств-лідерів з виробництва органічної продукції в Україні

 

Українська