Дисципліна «Професійна етика з основами біоетики та біологічної безпеки» належить до циклу професійної та практичної підготовки студентів- технологів з виробництвс та переробки продукції тваринництва  і викладається магістрам денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Під час вивчення курсу відбувається систематизація та узагальнення знань, які були отримані студентами під час навчання та формування розуміння щодо загальних правил утворення міждисциплінарних зв'язків з метою їх практичного використання. Дана дисципліна є важливою в підготовці майбутнього технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва, вона допомагає інтегрувати знання, отримані при вивченні таких дисциплін як генетика, молекулярна біологія, мікробіологія, біотехнологія відтворення тварин та ін. Вивчення закономірностей правового регулювання біологічних  досліджень, поняття про етичність сучасних технологій,  поняття про безпеку використання сучасних біотехнологій – все це є необхідною складовою освіти за спеціальністю  «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»