Метою вивчення курсу «Переговори і медіація» є набуття студентом знань, умінь і навичок щодо забезпечення розвитку професійної компетентності майбутніх правників початкових навичок медіатора, шляхом імплементації кращих європейських та світових стандартів медіації; формування навичок надання послуг медіації на професійних засадах, поширення практики мирного вирішення спорів позасудовими методами для профілактики та розв’язання конфліктів у різних сферах де виникають конфлікти.