Дисципліна «Хірургічні хвороби з анестезіологією» розроблена з метою набуття студентом знань, умінь і навичок щодо адекватного анестезіологічного забезпечення, загальних та інструментальних методів дослідження і лікування хірургічно хворих тварин, що сприятиме становлення професії лікаря ветеринарної медицини.