Вивчення дисципліни «Травматологія і ортопедія собак і котів» передбачає набуття студентом знань щодо патогенезу та діагностичних алгоритмів травматичної хвороби, молекулярно-біологічних механізмів репаративного остеогенензу і системних уражень опорно-рухового апарату, принципів анестезіологічного забезпечення у травматології та ортопедії; умінь і навичок щодо проведення діагностичних заходів, реанімаційних алгоритмів та моніторингу анестезованих травмованих тварин, виконання остеосинтезу.